เคยรู้สึกไหมเวลาทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่สำเร็จหรือมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะเหลือเกิน ทำการทำงานพอจะได้ตำแหน่งดีๆ ก็ดันมีกำลังภายในมาเบียดบังไม่ให้ได้ดังที่ต้องการ ค้าขายบทจะดีก็ดี แต่อยู่ดีๆคนก็หายไม่เข้าร้าน หรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต กำลังจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ได้เจอคนอุปถัมภ์แต่อยู่ดีๆสิ่งเหล่านี้ก็มีเหตุให้ต้องหายไป จนบางทีก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเราไปทำกรรมในอดีตมารึเปล่า ทำไมมีแต่คู่เวรคู่กรรมที่คอยขัดตลอด การไหว้ขอขมาเพื่อตัดกรรม ก็เป็นอีก 1 ทางเลือกเพื่อทำการเสริมดวงชะตาในชีวิต ให้แก้อุปสรรคต่างๆ ให้หายไป

เกิดแก่เจ็บตาย

การไหว้ตัดกรรมนั้นเป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เพราะเราไม่รู้ว่าในอดีตชาตินั้นเราไปทำอะไรกับใครไว้ ซึ่งอาจจะก่อเป็นวิบากกรรมและการจองเวรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ รวมทั้งในภพชาตินี้ เราอาจจะไปทำให้ใครไม่พอใจ จนเกิดการผูกเวรก็เป็นได้ เพราะถ้าหากเวลานี้ชีวิตเกิดอุปสรรคปัญหาเข้ามารุมเร้าทั้งเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง แนะนำว่าลองหาเวลาว่างๆ และทำพิธีไหว้ตัดกรรมดู หากยังไม่เชื่อไม่เป็นไร ลองทำดูก็ไม่เสียหายอะไร แต่ถ้าทำแล้วได้ผล ก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตของคุณนั้นเอง

ขอพร

เมื่อพร้อมแล้วให้ทำจิตใจให้สงบ นึกถึงสมาธิและบุญกุศลที่ได้เคยกระทำมา โดยพิธีกรรมให้ทำกลางแจ้ง โดยสามารถทำได้ตลอดเวลาแล้วแต่ที่เราสะดวกเลย โดยให้เตรียมธูปทั้งหมด 16 ดอก เมื่อได้ธูปแล้วให้ทำการจุดธูปดูให้ดีว่าครบทั้งหมดทุกดอก ปักลงบนดินกลางแจ้งเท่านั้นหลังจากนั้นให้ทำการสวดมนตร์ โดยให้สวดบริเวณที่ธูปปัก หากธูปดับจนหมดแล้วไม่มีก้านไหนเหลือนั้นแปลว่าพิธีกรรมได้ผล แต่หากมีธูปบางก้านที่ยังไหม้ไม่หมดแถมยังดับไปก่อนด้วย ให้เริ่มทำพิธีใหม่ตั้งแต่ต้นจนกว่าธูปจะดับลงพร้อมกันจนหมด

หลังจากจุดธูปปักลงดินแล้ว ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิ ตั้งใจกล่าวบทต่อไปนี้

“ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 ต่อด้วยการอธิษฐานเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นพยานและขอบุญบารมีของท่านช่วยให้พิธีกรรมนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ และเพื่อพึ่งบุญบารมีขอท่านในการตัดกรรม ล้างกรรมใดก็ตามที่เคยได้กระทำและผิดพลาดในอดีตให้ดีขึ้น

ทำกรรม

“ ข้าพเจ้า (บอกชื่อ นามสกุล) ขอตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน

เพื่อน้อมอัญเชิญ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ (หากเป็นผู้หญิงให้กล่าวเป็นครูบาอาจารย์)

บารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา บารมีคุณพ่อคุณแม่

ในทุกภพทุกชาติ รวมทั้งภูมเทวา อากาศเทวา รุกขเทวา

เทพยดาที่คุ้มครองตัวลูกทุกๆพระองค์

รวมทั้งบารมีขององค์มหาเทพ พระโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกหล้า

ทั้งใน 19 ชั้นพรหม 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา

โดยเฉพาะพระแม่ทั้ง 5 ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยบารมีอยู่นี้ (พร้อมบอกบ้านเลขที่ปัจจุบัน)

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งคู่กรรมคู่เวร เจ้าเกณฑ์โชคชะตา ของข้าพเจ้า

ทุกชาติทุกภพ ที่ลูกเคยผูกพันกันมา ตั้งแต่ในอดีตชาติ ปฐมกัป มารับรู้และรับฟังการขอขมา

และขอถอนคำสาปแช่ง ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในอดีต ปัจจุบัน ทั้งที่ระลึกได้ก็ได้ ระลึกไม่ได้ก็ดี

ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าตั้งใจ มาขอขมาในครั้งนี้

สวดมนตร์

หลังจากได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อเป็นพยานและรับฟังความตั้งใจในการขอขมาแล้ว ต่อไปให้ตั้งใจกล่าวบทอธิษฐานขอขมากรรม เพื่อตัดกรรม

 

“ ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด) จะได้กล่าวคำขอขมากรรม ในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไป

ทั้งกายกรรม วจีกรรม โนกรรม ที่ได้กระทำต่อท่านทั้งหลาย ทั้งที่เจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี

ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติก็ดี

ขอท่านผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ คู่กรรมคู่เวรทั้งหลาย

ได้โปรดเมตตา ถอดถอนคำสาปแช่งให้แก่ข้าพเจ้าผู้หลงผิดไป

หรือจะเป็นคำสาปใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือมีส่วนในการกระทำนั้นๆ

หรือถูกกระทำจากกรรมของท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอานุภาพบารมีธรรม แห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

และด้วยบารมีธรรม เมตตาธรรมแห่งองค์พระโพธิสัตว์เจ้า

โปรดเมตตา ประทานพรและถอดถอนคำสาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 

ขอโปรดเมตตาช่วยเปิดทาง และส่องแสงสว่างให้ชีวิตของข้าพเจ้า

ทั้งทางโรคและทางธรรม และให้ชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้ไป

มีแต่ความสำเร็จ รุ่งเรืองในทุกๆเรื่อง มีโชค มีลาภ ทรัพย์สินเงินทอง

เหลือกินเหลือใช้ เหลือเก็บเอาไว้สร้างบุษสร้างกุศล ให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

พบเจอแต่คนดี  กัลญาณมิตร บัญฑิตนักปราชย์ มีศีลธรรมอันดี

เข้ามาช่วยเหลือและเกื้อหนุนข้าพเจ้าด้วยเถะ สาธุ สาธุ สาธุ

มีความสุข

หลังจากตัดกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งใจอธิษฐานเพื่อขอความสำเร็จให้เข้ามาในชีวิต เพื่อหลังจากนี้จะได้มีความสุข ความสำเร็จเกิดขึ้น

“ ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ขอให้ชีวิตหลังจากนี้ จงมีแต่ความสุข ความสำเร็จ

คิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมปรารถนา สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

สมหวังทางทั้งโลกและทางธรรม ให้มีดวงตาเห็นธรรม

แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ รู้จักสอนตนเองได้ ไม่กลับไปทำชั่วอีก

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโทนะ สาธุ สาธุ สาธุ

ทั้งหมดนี้ต้องทำให้เสร็จก่อนธูปทั้ง 16 ดอกจะดับลง และการไหว้ตัดกรรมนั้นสามารถทำได้หลายครั้ง หากเกิดความไม่สบายใจขึ้น แต่ขอให้มีความตั้งใจ ศรัทธา ตั้งมั่นในทุกคำที่สวด มีจิตคิดที่จะขอขมาในสิ่งที่กระทำไว้ พร้อมกับขออโหสิกรรมในสิ่งที่พลาดไป ในอนาคตให้ทำแต่กรรมดี แล้วรอดูผลที่จะเกิดขึ้นไม่แน่ว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จนชีวิตคุณตั้งตัวได้เลยทีเดียว