สำหรับสายมูเตลูนั้น ในเดือนสิงหาคมนี้มี 1 วันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเพราะใน 1 ปี นั้นจะมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น นั่นคือวันคเณศจตุรถี หรือวันคล้ายวันเกิดของพระพิฆเนศนั่นเอง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่เหล่าผู้ที่รัก เคารพและศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนั้นจะร่วมใจกันมาขอพร พร้อมกับถวายของสักการะ ซึ่งตามความเชื่อนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่วันที่พระพิฆเนศเสด็จลงมาให้พรแก่ผู้เคารพและศรัทธา ซึ่งท่านจะทรงประทานพรอยู่บนโลกมนุษย์จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยช่วงนี้ศาสนาพราหมณ์นั้น จะรวมตัวขอพร ไหว้พระพิฆเนศเพื่อขอความสำเร็จ ของาน ขอความรัก และขอให้ความสงบสุขเกิดขึ้นบนแผ่นดินและแผ่นน้ำบนโลกใบนี้นั่นเอง และในวันสุดท้ายคือวันที่ 9 กันยายน 2565 นั้น จะเป็นวัน คเณศวิสารชันหรือเป็นวันที่ส่งพระพิฆเนศกลับสู่สรวงสวรรค์นั่นเอง ส่วนใครอยากจะน้อมถวายเครื่องสักการะนั้น จะมีอะไรบ้าง พร้อมกับคาถาสวดขอพรท่านนั้น ควรสวดอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้

เครื่องบูชา

สำหรับผู้ที่มีความศรัทธานั้นในช่วงสำคัญแบบนี้ จะทำการถวายของสักการะพร้อมกับสวดบทบูชา โดยจะต้องจัดตั้งที่ประดิษฐานถวายแด่องค์พระพิฆเนศ​ และเตรียมของถวาย​ หรือทางอินเดีย​ เรียกว่า​ไนเวทะยัม (อาหารเทพ)​ ต่อเทวรูป (สูง 5 นิ้วขึ้นไป) หรือรูปภาพขององค์พระพิฆเนศ ของถวายนั้น อาจจะเป็นผลไม้ 5 อย่าง ขนม 5 อย่าง หรือชุดปัญจอัมฤต นมสด, น้ำตาลสด, น้ำผึ้ง, เนย, โยเกิร์ต ​ และมีผลไม้สัก 1 ชนิด โดยการถวายนั้นให้ถวายตามกำลังทรัพย์หรือในส่วนที่เราจะทำไหว หรือหากใครจะไม่ถวายก็ได้​ เชื่อว่าท่านเข้าใจศรัทธาของเราทุกคน แต่ในวันนี้เป็นวันพิเศษของท่านปี 1 มี 1 หน หากพอมีกำลัง การหาของมาถวายท่าน ก็เหมือนเป็นการขอบคุณ​ผู้มีพระคุณที่ช่วยประทานพรให้เรามาตลอดนั่นเอง แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไรเพียงระลึกถึงท่านและพระคุณของท่าน เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

ในด้านของบทสวดภาวนานั้น ควรเริ่มต้นด้วยการสวด 108 พระนามแห่งพระพิฆเนศ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชา และให้เกียรติในตัวท่าน เวลาที่เหมาะที่สมที่สุดในการถวายเครื่องสักการะและการสวดสรรเสริญท่านนั้น ควรเป็นช่วงเช้าของวัน เพื่อความเป็นมงคลที่เกิดและเป็นเหมือนการเอาฤกษ์เอาชัยในแต่ละวันด้วย ซึ่งการสวด 108 พระนามแห่งพระพิฆเนศ และบทสวดบูชาสรรเสริญขอพรนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

พระพิฆเนศ

บทสวด 108 พระนาม

 

 • พระคชานานา บทสวด : โอม​ คะชานานา​ นะ​มะ​หะ​
 • พระคณทะยักศา บทสวด : โอม​ คะณะทะยักศะยะ​ นะมะหะ
 • พระวิฆนะราชา บทสวด : โอม​ วิคะนะราชะยะ​ นะมะหะ
 • พระวินายกา บทสวด : โอม​ วินายะกายะ​ นะมะหะ
 • พระทไวมาตุรา บทสวด : โอม​ ไวมะตุรายะ​ นะมะหะ
 • พระทวิมุขา บทสวด : โอม​ ทะวิมุขายะ​ นะมะหะ
 • พระปรามุขา บทสวด : โอม​ ปะรามุขายะ​ นะมะหะ
 • พระสุมุขา บทสวด : โอม​ สุมุขายะ​ นะมะหะ
 • พระกฤติเน​ บทสวด : โอม​ กฤติเน นะมะหะ
 • พระสุปราทิปา บทสวด : โอม​ สุประธิปายะ​ นะมะหะ
 • พระสุขานิธี บทสวด : โอม​ สุขานิธีเย​ นะมะหะ
 • พระสุราทยักศา บทสวด : โอม​ สุราทะยักศายะ​ นะมะหะ
 • พระสุราริคันธ์ บทสวด : โอม​ สุราริคันนะ​ นะมะหะ
 • พระมหาคณปติ บทสวด : โอม​ มหา​ คะณะปะติ นะมะหะ
 • พระมันยา บทสวด : โอม​ มันยายะ​ นะมะหะ
 • มหากาฬ บทสวด : โอม​ มหากาฬยะ​ นะมะหะ
 • พระมหาบาลา บทสวด : โอม​ มหาบาลายะ​ นะมะหะ
 • พระเหรัมภา บทสวด : โอม​ เหรัมภายะ​ นะมะหะ
 • พระรัมภาชาฐารา บทสวด : โอม​ รัมภาชาฐาระ นะมะหะ
 • พระหัสวาครีวะ บทสวด : โอม​ หัสะวา​ ครีวายะ​ นะมะหะ
 • พระมโหทรา บทสวด : โอม​ มะโหทารายะ​ นะมะหะ
 • พระมโทตกาตะ บทสวด : โอม​ มะโทตกะตายะ​ นะมะหพ
 • พระมหาวีรา บทสวด : โอม​ มะหาวีระยะ​ นะ​มะ​หะ​
 • มันตริเน บทสวด : โอม​ มันตริเน นะมะหะ
มนตร์พะพิฆเนศ
 • พระมังคลา สวารา บทสวด : โอม​ มังคะละ​ สะวารายะ​ นะ​มะ​หะ
 • พระปรามัทรา บทสวด : โอม​ ประมัทรายะ​ นะมะหะ
 • พระปราธัมมา บทสวด : โอม​ ประธัมมายะ​ นะทะหะ
 • พระปราชนา บทสวด : โอม​ ประชะนายะ​ นะมะหะ
 • พระวิฆณาการตา บทสวด : โอม​ วิฆะณะการะเตร นะมะหะ
 • พระวิฆณฮารตา บทสวด : โอม​ วิฆะณะฮาระเตร นะมะหะ
 • พระวิศวาเนตรา บทสวด : โอม​ วิศะวาเนเตร​ นะมะหะ
 • พระวิรัตปาติ บทสวด : โอม​ วิรัตปะตะเย​ นะมะหะ
 • พระศรีปาติ บทสวด : โอม​ ศรีปะตะเย​ นะมะหะ
 • พระวัคปาติ บทสวด : โอม​ วัคปะตะเย​ นะมะหะ
 • พระชรินคาริเน บทสวด : โอม​ ชะรินคาริเน นะมะหะ
 • พระอัษะริตวัทสาลา บทสวด : โอม​ อะษะริตะวัทสาลายะ​ นะมะหะ
 • พระศิวาปรียา บทสวด : โอม​ ศิวะปรียายะ​ นะมะหะ
 • พระศิคราการินา บทสวด : โอม​ ศิคราการิเน​ นะมะหะ
 • พระชัศษะวาตา บทสวด : โอม​ ชัศษะวาตายะ​ นะมะหะ
 • พระบาลา บทสวด : โอม​ บาลา นะมะ​หะ
 • พระบาโลตถีตายา บทสวด : โอม​ บาโลตถีตะยะ​ นะมะหะ
 • ภวัตมาชายา บทสวด : โอม​ ภะวัตะมาชายะ​ นะมะหะ
 • พระปุรานา​ ปุรุษา บทสวด : โอม​ ปุรานะ​ ปุรุษายะ​ นะมะหะ
 • พระปุษะเน บทสวด : โอม​ ปุษะเน นะมะหะ
 • พระปุษกาโรตษีปตาวาริเน บทสวด : โอม​ ปุษะกาโรตษีปะตา​ วาริเน​ นะมะหะ
 • พระอัคราคันยายะ บทสวด : โอม​ อะคะราคันยายะ​ นะ​มะหะ
 • พระ​อัคราปุชยายะ บทสวด : โอม​ อะคระปุชะยายะ​ นะมะหะ
 • พระอัคราคามิเน บทสวด : โอม อะคระ​คามิเน นะมะหะ
 • พระมันตรากรีเต บทสวด : โอม​ มันตระกรีเต​ นะมะหะ
 • พระจามิการาประภายา บทสวด : โอม​ จามิการะประภายะ​ นะมะหะ
 • พระสารวายา บทสวด : โอม​ สาระวายะ​ นะมะหะ
 • พระสารโวปัสยายะ​ บทสวด : โอม​ สาระโวปัสะยายะ​ นะมะหะ
 • พระสารวาการะเตร บทสวด : โอม​ สาระวา​ การะเต นะมะหะ
 • พระสารวาเนเตร บทสวด : โอม​ สาระวาเนเตร นะมะหะ
 • พระสารวาสิทธิปราทายา บทสวด : โอม​ สาระวาสิทธิประทายะ​ นะมะหะ
 • พระสิทธาเย บทสวด : โอม​ สิทธาเย​ นะมะหะ
 • พระปันจาหัสตายา บทสวด : โอม​ ปันจาหัสะตายะ​ นะมะหะ
 • พระปารวาตินันทานายา บทสวด : โอม​ ปาระวาตินันทานายะ​ นะมะหะ
 • พระปราภาเว บทสวด : โอม​ ประภาเว​ นะมะหะ
 • พระกุมาราคุราเว บทสวด : โอม​ กุมาราคุราเว นะมะหะ
 • พระอักโษภยายะ บทสวด : โอม​ อักะโษภะยายะ​ นะมะหะ
 • พระกุนชาราสุรา​ ภันชานายา บทสวด : โอม​ กุนชาราสุรา​ ภันชานายะ​ นะทะหะ
 • พระปราโมทายา บทสวด : โอม​ ประโมทายะ​ นะมะหะ
 • พระโมทากาปรียายะ บทสวด : โอม​ โมทากาปรียายะ​ นะมะหะ
 • พระกันติมาเต บทสวด : โอม​ กันติมาเต นะมะหะ
 • พระธริติมาเต บทสวด : โอม​ ธะริติมาเต​ นะมะหะ
 • พระกามิเณ บทสวด : โอม​ กามิเณ​ นะมะหะ
 • พระกาภิตฐาปานาสาปรียา บทสวด : โอม​ กาภิตฐาปานาสาปรียายะ​ นะมะหะ
 • พระพรหมาจาริเณ บทสวด : โอม​ บรัมมาจาริเณ​ นะมะหะ
 • พระพรหมมารูปิเณ บทสวด : โอม​ บรัมมารูปิเณ​ นะมะหะ
 • พระพรหมมาวิทยาธิธนะภูเว บทสวด : โอม​ บรัมมาวิทยาธิ ธนะภูเว นะมะหะ
 • พระชิศนาเว บทสวด : โอม​ ชิ​ศะนาเว​ นะมะหะ
 • พระวิษณุปรียายะ บทสวด : โอม​ วิษะณุปรียายะ​ นะมะหะ
 • พระภัคตา ชิวิตายา บทสวด : โอม​ ภัคะตา​ ชิวิตายะ​ นะมะหะ
 • พระชิตามันมาทายา บทสวด : โอม​ ชิตามันมาทายะ​ นะมะหะ
 • พระอิศวารยาการานายา บทสวด : โอม​ อิสะวาระยาการานายะ​ นะมะ​หะ
 • พระชยายาเส บทสวด : โอม​ ชะยายะเส​ นะมะหะ
 • พระยักษา​ กินเนราเสวิตายา บทสวด : โอม​ ยักษา​ กินเนราเสวิตายะ นะมะหะ
 • พระคงคา​ สุตายา บทสวด : โอม​ คังคา​ สุตายะ​ นะมะหะ
 • พระคณธิศายา บทสวด : โอม​ คะณะธิศายะ​ นะมะหะ
 • พระคัมภีรา​ นินาทายา​ บทสวด : โอม​ คัมภีรา​ นินาทายะ​ นะมะหะ
 • พระวาตาเว​ บทสวด : โอม​ วาตาเว​ นะมะหะ
 • พระอภิษตาวาราทายา บทสวด : โอม​ อะภิษะตาวาราทายะ​ นะมะหะ
 • พระชโยติเศ บทสวด : โอม​ ชะโยติเศ นะมะหะ
 • ภคตานิธาเย บทสวด : โอม​ ภะคะตานิธาเย​ นะมะหะ
 • ภาวาคัมยายะ บทสวด : โอม​ ภาวาคัมยายะ​ นะมะหะ
 • พระมังคลาปราทายา บทสวด : โอม​ มังคะลาปราทายะ​ นะมะหะ
 • พระอวยัคตายา บทสวด : โอม​ อะวะยัคะตายะ​ นะมะหะ
 • พระอปรากรีตา​ ปารากรามายา บทสวด : โอม​ อะปะรากรีตา​ ปารากรามายะ​ นะมะหะ
 • พระสัตยาธารมิเน บทสวด : โอม​ สัตะยาธาระมิเน​ นะมะหะ
 • พระสักขาเย บทสวด : โอม​ สักขาเย​ นะมะหะ
 • สาราสัมบุนิธาเย บทสวด : โอม​ สาราสัมบุนิธาเย​ นะมะหะ
 • พระมเหศายะ บทสวด : โอม​ มะเหศายะ​ นะมะหะ
 • พระทิวยันคายา บทสวด : โอม​ ทิวะยันคายะ​ นะมะหะ
 • พระมานิกินกินี เมฆาลายะ บทสวด : โอม​ มานิกินกินี​ เมฆะลายะ​ นะมะหะ
 • พระสมาสตา เทวตามุรตาเย บทสวด : โอม​ สะมาสะตา​ เทวะตา​ มุระตะเย​ นะมะหะ
 • พระศาหิษะนาเว บทสวด : โอม​ ศาหิษะนาเว นะมะ​หะ
 • พระสัตตะโตฐิตายา บทสวด : โอม​ สัตตะโตฐิตายะ​ นะมะหะ
 • พระวิคาตาการิเณ บทสวด : โอม​ วิคาตะการิเณ​ นะมะหะ
 • พระวิศวาคทริเษ บทสวด : โอม วิศะวาคะทริเษ นะมะหะ
 • พระวิศวารักษากรีเต บทสวด : โอม​ วิศะวารักษากรีเต​ นะมะหะ
 • พระกัลยานาคุราเว บทสวด : โอม​ กัลยานะคุระเว​ นะมะหะ
 • พระอันมัตตาเวศายา บทสวด : โอม​ อันมัตตัเวษายะ​ นะมะหะ
 • พระอปาราชิเต บทสวด : โอม​ อะปาราชิเต​ นะ​มะ​หะ
 • พระศัมสตา​ ชคาทาธารายา บทสวด : โอม​ ศัมสะตา​ ชะคาทะธารายะ​ นะมะหะ
 • พระสารวาอิสวารยาปราทายา บทสวด : โอม​ สาระวาอิสะวาระยาปราทายะ​ นะ​มะ​หะ​
 • พระอกรานตา​ จิทาจิตปราภาเว บทสวด : โอม​ อะกะรานตะ​ จิทะ​ จิตประภาเว​ นะมะ​หะ​
 • พระวิฆเณศวรายา บทสวด : โอม​ ศรี​ วิฆะเณศะวารายะ​ นะมะหะ
สวดมนต์บูชา

หลังจากนั้นให้ภาวนาบทสวดต่อไปนี้

โอม คัง คะณะปัตตะเย นะมะหะ​ (8​ จบ)

 

บทคเณศมนตราบทอัญเชิญ

โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม โอม ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ เทวา โอว้​ พระพิฆเนศผู้ทรงเป็นสิ่งสูงสุด ผู้ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง​ ผู้ทรงมีสาวกมากมาย พระองค์ผู้ทรงโปรดผลมะขวิด​ และผลชมพู่​ พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรแห่งพระแม่ปารวตี ผู้ทรงเป็นผู้ทำลายความทุกข์ยาก และความเจ็บปวด ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ เทพผู้ทรงมีพระบาท งดงามดั่งดอกบัว​ ขอชัยชนะจงมีแด่องค์พระพิฆเนศเถิด บทสรรเสริญถวายของแด่พระพิฆเนศ​ โอม​ วักกระตุณ​ ทะ มหากายา สุริยาโกติ สมาปราภา นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา​ ขอน้อมบูชามหาเทพ ผู้มีงวงอันโค้งยาว งดงามยิ่ง​ พระองค์ผู้ทรงมีพระวรกายอันแข็งแกร่ง​ บารมีของพระองค์ได้แผ่ออกดั่งแสงอาทิตย์อันเจิดจ้า นับล้านดวง​ ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความผาสุข และชี้นำข้าพเจ้าไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

จากนั้นให้มองท่านและบอกกล่าวกับท่านว่า ของที่นำมาถวายท่านนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมกล่าวว่า

“โอม​ ไนเวทะยัม​ สะมะระ​ ประยามิ”

 

กล่าวจบให้แตะทุกอย่างที่นำมาถวายไปที่พระกรของเทวรูป ที่มีขนาดสูงตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป แต่ถ้าใครบูชาหน้าภาพขององค์พระพิฆเนศนั้น ให้วางไว้ที่หน้ารูปองค์ท่านได้เลย พร้อมกับสวดมนต์คเณศกายตรีบูชาว่า

 

โอม เอกทันตายะ วิทมาเห วักระตุณทายะ ทีมะหิ ตันโน ตันติ ประโจทะยาต (1 จบ)

 

มนต์มันตระหัวใจคาถา

 

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ​ 108 จบ บทสวดสรรเสริญร้อง​ภชัน​ สิทธิวินายัก (ใช้บทนี้ร้องสรรเสริญในการอารตีไฟได้) โอม คัง คะณะปัตตะเย นะโมนะมะห์ ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห์ อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห์ กันนะปติ บัปปา โมรายา​ (3 จบ หรือ 8 จบ)

 

หลังจากสวดจบแล้ว ให้ขอพรตามที่ต้องการ หากขอพรจบแล้ว ให้สวดปิดท้ายว่า

 

โอม​ ชัยยะ​ คเณศะ​ ชัยยะ​ คเณศะ​ ชัยยะ​ คเณศะเทวา​ (3 จบ​)

พระพิฆเนศวร.พระพิฆเนศ

ปิดท้ายพิธีด้วยบทศานติมนตรา ซึ่งเป็นการแผ่เมตตาในศาสนาพราหมณ์ โดยจะนิยมสวดหลังจากขอพรเสร็จสิ้นแล้ว สวดพร้อมคำแปลเพื่อแสดงถึงความบิสุทธิ์ และความห่วงใยที่เราได้มีต่อทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้

 

โอม ศานติ อันตะริกษัม ศานติ ปฤถิวี ศานติ​ อาปาศะ ศานติ โอสะธะยะษะ ศานติ วนัสสะปัตตะยะษะ ศานติ วิศศะเวเทวะ ศานติ พรหมมะ ศานติ สะระวะ ศานติ ศานติ เรวะ ศานติ โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนดิน ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนน้ำ ขอความสงบจงเกิดแก่พืชพรรณ ขอความสงบจงเกิดแก่สรรพชีวิต ขอความสงบจงเกิดแก่พรหม ขอความสงบจงเกิดแก่เหล่าเทวะ ขอความสงบจงเกิดแก่ทุกๆ สิ่ง ขอจงมีแต่ความสงบ ความสงบ และความสงบเท่านั้น