การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิดถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่คู่ความเชื่อและสังคมไทยมาอย่างช้านาน ด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน สุขภาพ โชคลาภ ได้หากไหว้ท่านอย่างถูกวิธี วันนี้จะพาไปดูกันว่าคนเกิดวันไหนควรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเพื่อความเป็นสิริมงคลและถูกโฉลกกับวันเกิดเพื่อที่จะเกิดโชคลาภเงินทองหนุนนำขึ้นมาในชีวิต พร้อมกับคาถาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านทรงเมตตาคุ้มครองและปกป้องผู้ที่เกิดวันนั้นและบูชาท่านอย่างถูกวิธีนั่นเอง

รัชกาลที่ 5, เสด็จพ่อร.5

มาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันนี้ควรบูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 หรือซักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ควรพลาดที่จะไปกราบขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพราะท่านนั้นเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของประชาชนทั้งผอง รวมทั้งเป็นความเชื่อว่าหากได้สักการะบูชาองค์ท่านแล้ว จะทำให้เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปที่พบเห็นอีกด้วย ทำอะไรก็จะพบแต่ความรุ่งเรืองในชีวิต ธุรกิจหน้าที่การงานค้าขายก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีโชคลาภเข้ามาให้ปลดหนี้ปลดสินเหลือกินเหลือใช้ได้

กษัตริย์ไทย,ร.5

ในส่วนของการสักการะบูชาท่านนั้น สำหรับคนที่ไม่เคยบูชาท่านและจะทำการสักการะบูชาเป็นครั้งแรก ให้ใช้ธูปทั้งหมด 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปหรือคนที่เคยบูชาแล้วให้ให้ธูป 9 ดอก โดยเครื่องซักการะควรเป็นดอกกุหลาบสีชมพู รวมถึงบานศรี หมากพลู บุหรี่ สุรา บรั่นดี หรือไวน์ เลือกมา 1 อย่างเพื่อสักการระท่าน ควรไหว้สักการะทุกวันอังคาร ให้ตั้งจิตให้นิ่งเป็นสมาธิและระลึกถึงท่าน พร้อมกล่าวคาถาดังนี้

“ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานังจงเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

 ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด

 ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม

 เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์

 ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม 

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (บอกชื่อ นามสกุล)

 ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง(บอกเรื่องที่ต้องการให้ท่านช่วย)

 อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา

 พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)

กษัตริย์ลำพูน,พระนางจามเทวี

ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไหว้หรือหรือควรเคารพบูชาติดตัวนั่นคือพระแม่จามเทวี ผู้ครองนครหริภุญชัย ด้วยความที่พระนางเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุชัย รวมทั้งยังเป็นักรบที่มีความสามารถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ริเริ่มนำพุทธศาสนามาเผยแพร่ในดินแดนลุ่มแม่น้ำปิงจนเกิดความศรัทธาแพร่หลาย และรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน การบูชาพระนางจามเทวีนั้นเชื่อว่าช่วยเรื่องเมตตามหานิยม การเจรจาค้าขาย ไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี มีโชคลาภ ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี สามารถเอาชนะศัตรูได้ อุปสรรคใดๆความยากลำบากแบบไหนก็สามารถก้าวผ่านไปได้อย่างง่ายดาย

ในส่วนของการสักการะบูชาพระแม่จามเทวีนั้น ให้เตรียมของเหล่านี้ใส่ภาชนะไว้นั้นคือ ขนมไทยชนิดไหนก็ได้ที่ผู้หญิงชอบกิน และไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ แต่สามารถทำมาจากไข่ นม หรือเนยได้ทั้งหมด 2 อย่าง ผลไม้ที่ไม่เปรี้ยว 1 อย่าง มะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวเผา 1 ลูก น้ำอ้อย 1 ถ้วย น้ำเปล่า 1 ถ้วยเอาทั้งหมดนี้จัดไว้ในถาดเดียวกัน ถวายพร้อมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เอากำยานจุดเทียนและธูปอย่างละ 7 ดอก โดยให้บูชาท่านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมตั้งใจกล่าวคาถาดังนี้

“ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

ยา เทวี จามะเทวี นามิกา อะภิรูปา อะโหสิ ทัสสะนียา ปาสาทิกา พุทธะสาสะเน จะ อะภิปะสันนา

 สา อะตีเต เมตตายะ เจวะ ธัมเมนะ จะ หะริภุญชะยะ ธานิยา รัชชัง กาเรสิ

 หะริภุญชะยะ นะคะระ วาสีนังปิ มะหันตัง หิตะสุขัง อุปาเทสิ

อะหัง ปะสันเนนะ เจตะสาตัง วันทามิ สิระสา สัพพะทาฯ

เจ้าแม่จามเทวี,หริภุญไชย

ปักธูปทั้ง 7 ดอกลงในกระถางธูป พร้อมจุดธูปขึ้นมาใหม่ตามของที่เตรียมไว้ พร้อมกล่าวดังนี้

อิมัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง จามะเทวัสสะ ปูเชมิฯ

ปักธูปลงภาชนะอย่างละ 1 ดอก ถ้าเป็นพวกมะพร้าวอ่อน หรือขนมที่เป็นน้ำไม่ต้องปัก

พร้อมกับอธิษฐานขอพรท่าน รอจนธูปหมด พนมมือกล่าวว่า

เยสุปะยุตตา นะมะสาทันเหฯ

ข้าแต่องค์พระแม่เจ้าจามเทวี ด้วยการถวายบูชานี้ ได้สำเร็จโดยบริบูรณ์แล้ว

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่เจ้าเสด็จกลับสู่ทิพยสถาน อันเป็นที่ประทับแห่งพระองค์

 และในการบูชาครั้งต่อไป ขอได้โปรดเสด็จกลับมาอีก ขอพระบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระนางจามเทวี จงปกปักรักษาข้าพเจ้าตลอดไป ชั่วกาลนานเทอญฯ

เจ้าพ่อเห้งเจีย,เจ้าพ่อลิง

ทางด้านของคนที่เกิดวันอังคารนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่ควรแก่การบูชานั้นได้แก่เจ้าพ่อเห้งเจียนั้นเอง ท่านถือเป็นเทพเจ้าที่ทั้งคนไทยและคนจีนนิยมกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก เพราะความเชื่อที่ว่าท่านได้คุ้มครองพระถัมซังจั๋งไปชมพูทวีปได้อย่างปลอดภัย การบูชาเจ้าพ่อเห้งเจียนั้นเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ร่างกายแข็งแรง ฉลาด มีความกล้าหาญแถมยังสามารถปัญหาต่างๆได้ดีอีกด้วย ใครที่ทำธุรกิจจำเป็นอย่างมากที่ต้องบูชา เพราะจะช่วยให้ผ่านอุปสรรค์ต่างๆไปได้อย่างง่ายดาย

เจ้าพ่อเห้งเจีย,เจ้าพ่อจีน

สำหรับการบูชาเจ้าพ่อเห้งเจียนั้น ให้ตั้งสัจจะจะกินเจ กี่วันแล้วแต่จะไหว และถวายด้วยท่านด้วยอาหารเจ ผลไม้ให้มีลูกท้อสด กล้วยหนึ่งหวี แอปเปิ้ลหรือจะเป็นส้ม 4 ลูกน้ำชาจีน เหล้าบ๊วย ถั่วลิสง ขนมบัวลอย โดยให้กล่าวคาถาดังนี้

“ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

นะโม ไต่เซี่ยฮุกโจ้ว โจวซือ อะระหัง เมตตา นะชาลิติ ติลิชนะ นะโมพุทธายะ

 

พระพิฆเนศวร.พระพิฆเนศ

คนที่เกิดวันพุธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสักการะบูชานั้นคือองค์พระพิฆเนศ ท่านคือเทพเจ้าที่ทรงขจัดอุสรรคและปัญหาต่างๆในชีวิต  เป็นเทพที่ฉลาด รอบรู้ และความสำเร็จ เป็นเทพประจำบ้านที่จะประทานความอุดมสมบูรณ์ และคอยคุ้มกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ตามตำราความเชื่อแล้ว ท่านถือเป็นเทพแห่งจักรวาล การขอพรที่ไม่เกินวาสนาบารมี ท่านก็จะให้สำเร็จทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องการเงิน การงาน ความรัก อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จได้อีกด้วย

พระพิฆเณศ

สำหรับการบูชาพระพิฆเนศนั้น หากเริ่มต้นควรบูชาท่านในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี หลังจากนั้นสามารถบูชาได้ทุกวันเพราะถือว่าไม่มีวันไหนที่ไม่เหมาะแก่การบูชาพระพิฆเนศเลย สำหรับของไหว้ท่านนั้น ห้ามใช้เนื้อสัตว์เด็ดขาด ในขนมหากเลี่ยงไข่ไก่ได้ก็ควรเลี่ยง โดยให้เตรียมอ้อย น้ำอ้อยหรือนมวัวก็ได้ ขนมโมทกะ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว และขนมหวานลาดูป โดนจะเพิ่มพวกข้าวสาร เกลือ พืช ผัก งา สมุนไพรธัญพืช หรือเครื่องเทศต่างๆตามไปก็ได้ โดยขั้นตอนมีดังนี้

 

  • ถวายเครื่องบูชาสักการะ นำของทั้งหมดวางไว้หน้าพระพิฆเณศ
  • วางดอกไม้ไหว้ หรือถ้าร้อยเป็นพวงให้นำไปคล้องที่พระกรของท่าน
  • จุดเทียน ธูปหอม กำยาน หน้าท่าน
  • ทำจิตใจให้สงบแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ และเริ่มกล่าวบทสวดพระพิฆเนศ
  • พอท่องบทสวดมนต์เสร็จแล้ว ให้ตั้งใจอธิษฐานขอพรเป็นภาษาไทย
  • กล่าวคำว่า “โอม ศานติ” (3 ครั้ง) ขอความสันติและสงบสุข

โดยบทสวดสำหรับบูชาพระพิฆเนศนั้นมีหลากหลาย สามารถนำไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม แต่โดยทั่วไปนั้นคาถาที่ใช้คือ โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา  โดยให้สวด 3,5,7,9 จบ ตามที่ศรัทธาได้เลย

พระคู่บ้านเมืองไทย.พระแก้วมรกต

ทางด้านคนวันพฤหัสบดีสิ่งศักดิ์ที่ควรพกติดตัวหรือสักการะบูชานั้น คือพระแก้วมรกต ท่านเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทย ด้วยบารมีของท่านนั้นจะทำให้คนที่สักการะบูชาและเคารพนับถือท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ท่านจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิต ช่วยเรื่องค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง แถยยังมีบารมีธรรมที่จะคอยช่วยให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างเหลือเชื่อ

พระแก้วมรกต,พระคู่บ้านเมืองไทย

สำหรับการบูชาพระแก้วมรกตนั้น สามารถบูชาได้ตามบ้าน โดยให้ใช้ดอกบัว 3 ดอก ธูปหอม 5 ดอก เทียนสีผึ้งแท้หนัก 1 บาท จำนวน 1 คู่ พวกมาลัยดาวเรือง 1 พวง ดอกมะลิ 1 กำมือ  อาหารหวานหรือคาวชนิดใดก็ได้ เงินมากกว่าอายุปัจจุบันเรา 1 บาท เมื่อเตรียมของครบแล้วให้สวดดังนี้

“ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

เทพเจ้าฮินดู,พระแม่กาลี

มาถึงคนที่เกิดวันศุกร์นั้น ควรคู่อย่างยิ่งที่จะบูชา พระอุมาเทวี หรือพระนางปารวตี ซึ่งพระองค์เป็นพระชายาของพระศิวะ โดยพระนางนั้นจะมีปางอื่นๆ อีก 2  ปางนั้นคือพระแม่ทุรคา และพระแม่กาลี โดนความเชื่อและตามตำนานนั้น พระแม่กาลีจะคอยทำลายสิ่งชั่วร้ายและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป เป็นเหมือนมารดาของสรรพชีวิต หากบูชาพระแม่อุมาเทวี เชื่อว่าท่านจะช่วยประทานพร ประทานความสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้บูชา ท่านจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ทำให้ชีวิตร่มเย็น

สำหรับการบูชาพระแม่อุมาเทวีนั้น ให้เตรียมน้ำเปล่า น้ำแดง นม หรือน้ำอ้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลไม้ธัญพืชทุกชนิด อาหารเจที่กลิ่นไม่แรง ขนมที่มีรสชาติมัน เช่นโมทกะหรือขนมลาดู ห้ามนำเนื้อสัตว์มาถวายเด็ดขาด!  ดอกดาวเรือง ดอกบัว หรือดอกไม้ใดก็ได้ที่เป็นสีเหลืองแดง เครื่องหอมกำยาน ส่วนส่วนธูปหอมควรใช้ 9 ดอก แต่ถ้าจะบนบานศาลกล่าวให้ใช้ 39 ดอก หากจะบวงสรวงท่านให้ใช้ 16 ดอก โดยทั่วไปจะทำการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนบูชาพระอุมาเทวีก่อนเสมอ โดยให้สวดดังนี้

พระแม่ของโลก,พระนางกาลี

“โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา  (3จบ)

โอม เจ มาตา ดี โอม ชยะ มาตา ดี โอม ไชย มาตา ดี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ท้าวเวสสุวรรณ,ท้าวกุเวร

มาถึงวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรคู่แก่การบูชาท้าวเวสสุวรรณ ท่านคือเจ้าแห่งยักษ์ผู้ปกครองแห่งเหล่าภูมิผีปีศาจ คอยคุ้มครองโลกมนุษย์และพระพุทธศาสนา หากมีท่านติดตัวนอกจากจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆแล้ว ยังจะทำให้เรียกทรัพย์สมบัติ บันด้านโชคลาภเงินทองให้แก่คนที่นับถือท่านอีกด้วย นับว่าเป็นคุณที่ไม่มีประมาณเลยทีเดียว โดยหากขอพรท่านจะบันดาลได้ทั้งเรื่องการงาน ความรัก สุขภาพ การเรียน รวมไปถึงการสอบโยกย้ายต่างๆด้วย

เจ้าแห่งยักษ์,ท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับการบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณนั้น ให้จุดธูป 9 ดอก ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก พร้อมสวดคาถาบูชาท่าน โดยก่อนส่วนให้จั้งจิตมีสมาธิระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณมีดังนี้

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ