ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหวย เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รวมทั้งรางวัลที่ 1 และรางวัลใกล้เคียง พร้อมกับรางวัล ทั้ง 5 รางวัล

ผลหวย 1 พย 65

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

913106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

722      839

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

343      922

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

70

รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 มีทั้งหมด 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

913105            913107

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

241203            000698            720822            326201            597127

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

445816            927626            699517            736123            673045

828112            130058            685393            817045            568483

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

958673            830407            992135            087247            022328

790442            765799            004398            987350            019978

782115            814642            878116            401645            829896

725552            349403            279275            777343            810991

417233            361664            091849            244430            473031

880635            710611            881626            593341            846959

229695            440902            585406            593871            487498

479601            500093            050305            634922            531171

408052            440875            513364            857929            751210

852951            018155            153515            923884            644608

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

519388            070100            689076            363611            481628

851899            903906            085256            775747            217690

238108            673615            057301            660460            680955

480088            983916            647858            276641            599482

531976            313494            158085            071823            772285

307452            142621            246107            248195            728035

521448            203605            813693            477200            916208

339087            700635            612465            027676            499727

888100            945835            531940            652587            667333

452709            279938            068021            326648            471605

570552            223976            089397            466480            635069

811087            218569            348736            905645            773874

728631            771886            399463            673439            387379

054984            597918            628767            754176            850968

987286            507465            438202            946488            075124

964500            209216            489517            837691            716110

328804            494514            703670            553990            503713

563612            374060            335997            258793            456070

120600            510554            969544            170732            795725

667572            812420            731108            566827            171590