หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาประจำตัว หรือเทพประจำตัวมาไม่มากก็น้อย ว่าเราทุกคนล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกปักษ์รักษาและคุ้มครองให้ปลอดภัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ ซึ่งความจริงแล้วในตำราความเชื่อของไทยนั้น เชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีเทพหรือเทวดาประจำวันเกิดกันจริงๆ เวลาเจออุปสรรคหรือเรื่องอะไรไม่ดี ก็จะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดี วันนี้จะพาไปรู้จักกับเทพของไทยประจำวันเกิดตามตำราที่คอยปกป้องผู้คนที่เกิดภายในวันที่ท่านดูแล พร้อมกับวิธีกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิด เพื่อเสริมดวงชะตา และเพิ่มบารมีให้ท่านคอยนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้เรานั้นเอง

เทพประจำวันเกิด

ก่อนอื่นนั้นมารู้จักกับความสำคัญของเทพประจำวันเกิดกันก่อน ซึ่งก็เปรียบเสมือนเทวดาประจำตัว เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีต้นกำเนิดความเชื่อมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือองค์พระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์นั้นเอง ซึ่งสำหรับเทวดาประจำตัวหรือเทพประจำวันเกิดตามความเชื่อจะมีทั้งหมด 8 องค์และเทพประจำวันนี้เกิดนั้น ท่านทรงมีอิทธิพลต่อชีวิตเราเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรารู้ว่าเทพประจำวันเกิดเราคือองค์ไหน และทำการสักการะท่านอย่างถูกวิธี คอยทำบุญอุทิศแบ่งส่วนบุญให้ท่านด้วยเวลาทำบุญ ท่านก็จะช่วยคุ้มครองและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต และนำพาแต่ความสำเร็จโชคลาภเงินทองเข้ามา

พระสุริยเทพ
เทวดาวันจันทร์

มาเริ่มกันที่คนเกิดวันจันทร์ เทพประจำวันของคนเกิดวันนี้คือ พระจันทะเทพบุตร หรือเทวดาพระจันทร์ทรงม้า โดยเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ทางด้านทิศบูรพาของจักรวาล มีม้าเป็นพาหนะ และยังเป็นเทพมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยมและยังเป็นเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตราอีกด้วย ซึ่งหากใครอยากจะบูชาพระจันทะเทพบุตรนั้นซึ่งหากใครได้บูชาจะช่วยในเรื่องของความเมตตา น่าเอ็นดู พูดจาอะไรใครก้เชื่อโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์จะส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น  ซึ่งคาถาบูชาพระจันทะเทพบุตรคือ

“เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ 

หรือจะเป็น

“อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา” ( 15 จบ )

เทวดาวันอังคาร

คนที่เกิดวันอังคารนั้น เทวดาหรือเทพประจำวันเกิดคือ พระภุมมะเทพบุตร ท่านเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ทางทิศอาคเณย์ของจักรวาล ผิวของท่านจะเป็นสีชมพูรัศมีเปล่งปลั่ง และใช้กระบือในการนำมาเป็นพาหนะ ซึ่งการกำเนิดของพระภุมมะเทพบุตรนั้น เกิดขึ้นจากการที่พระอินทร์ผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้ทรงเอาหัวกระบือ 8 หัวมาบดและห่อด้วยผ้าสีชมพู พรมด้วยน้ำอมฤตก่อนจะปลุกให้คืนชีพขึ้นมา ซึ่งหากใครได้บูชาหรือคนที่เกิดวันอังคารบูชานั้นก็จะได้รับความกล้าหาญ พร้อมกับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต โดยคาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตรนั้นมีดังนี้

“เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ 

หรือจะเป็น

“ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง” ( 8 จบ )

เทวดาวันพุธกลางวัน

คนที่เกิดวันพุธกลางวัน เมวดาหรือเทพประจำตัวนั้นคือ พระวุธะเทพบุตร ซึ่งจะเป็นมิตรกับพระจันทร์และเป็นศัตรูกับพระราหู โดยพระวุธะเทพบัตรนั้นเกิดขึ้นจากการที่พระอินทร์ได้นำหัสของช้าง 17 เชือกมาบดและห่อด้วยผ้าสีเขียว พรมด้วยน้ำอมฤต จากนั้นก็เสกให้ฟื้นคืนชีพมาเป็นพระวุธะเทพบุตร บุรุผู้เก่งกาจด้านควรามรู้ พละกำลังแข็งแรงดุจช้างสาร แต่ก็แฝงไปด้วยความสุขุมและอ่อนหวาน ใครที่บูชาพระวุธะเทพบุตรนั้น จะช่วยเหลือเรื่องการเจรจาต่อรอง แถมยังฉลาดเป็นเลิศอีกด้วย โดยคาถาบูชาพระวุธะเทพบุตรนั้น มีดังนี้

“เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือจะเป็น

“ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” ( 17 จบ )

เทวดาวันพุธกลางคืน

ส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้น เทวดาประจำตัวหรือเทพประจำวันเกิดก็คือ พระอะสุรินทะราหูเทพบุตร หรือ พระราหูนั้นเอง พระราหูเป็นอสูร แต่ครั้งที่กวนน้ำอมฤตได้แปลงกลายเป็นเทวดา โดยพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ทักท้วงต่อพระนารายณ์ว่ามีอสูรได้ดื่มน้ำอมฤต พระนารายณ์จึงตัดเศียรอสูร แต่เพราะอสูรนั้นได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วจึงไม่ตาย หลังจากนั้นพระนารายณ์จึงตัดนามภาคเศียรว่าราหูและให้อยู่ในที่ลับแห่งจันทรโคจร แล้วก็ตั้งนามกายภาคว่าเกตุ อยู่ทางที่แจ้งแห่งจันทรโคจร นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตเพื่อให้แก้แค้นด้วยการให้ราหูได้เข้าใกล้พระอาทิตย์และพระจันทร์หรือที่เรียกว่า  สุริยุปราคาและจันทรุปราคานั่นเอง โดยคนที่บูชาพระราหูนั้นจะได้พรด้านลาภยศ มีอำนาจบารมีนั้นเอง ส่วนคาถาบูชานั้นมีดังนี้

“เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือจะเป็น

“คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ” ( 12 จบ )

เทวดาวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น เทวดาประจำวันเกิดหรือเทพประจำวันนั้นได้แก่ พระคุรุเทพบุตร ซึ่งท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย ซึ่งพระอิศวรได้นำฤาษี 19 คนมาป่นแล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองจากนั้นก็ร่ายคาถาเพื่อให้คืนชีพขึ้นมาเป็นพระคุรุเทพบุตร โดยเป็นเทพแห่งปัญญาและความรู้ วันพฤหัสจึงได้กลายเป็นวันครูนั้นเอง ส่วนใครที่ได้บูชาพระคุรุเทพบุตรนั้น จะช่วยให้มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม โดยมีคาถาบูชาท่าไว้ดังนี้

“เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือจะเป็น

“ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ” ( 19 จบ )

เทวดาวันศุกร์

คนที่เกิดวันศุกร์นั้น เทวดาประจำตัวหรือเทพประจำวันเกิดนั้นคือ พระสุกกะเทพบุตร ซึ่งถือว่าเป็นเทพแห่งความรัก หากเทียบกับฝั่งตะวันตกนั้น เปรียบได้กับวีนัสเลยก็ว่าได้ ตำนานกว่าว่า พระศิวะได้นำโคมากถึง 21 ตัว มาป่นละเอียดให้เป็นผงก่อนพรมด้วยน้ำอมฤตและขอพรจนเกิดเป็นทวบุตรรูปงาน มีวัวเป็นพาหนะนามว่า สุกกะเทพบุตร ซึ่งหากใครได้มาบูชาท่านนั้น จะทำให้โด่ดเด่นในเรื่องหน้าที่การงาน เสริมดวงชะตาราศีได้ดี ส่วนคาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตรนั้นมีดังนี้

“เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือจะเป็น

“วา โธ โน อะ มะ มะ วา” ( 21 จบ )

เทวดาวันเสาร์

คนที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมีเทวดาประจำตัวหรือเพทประจำวันเกิดคือ พระสุระเทพบุตร เป็นเทพผู้อาภัพและเต็มไปด้วยความเคียดแค้น ผิวสีดำร่างกายใหญ่โต ท่านทรงเสือและมีนัยตาที่ดุร้าย ไม่เกรงกลัวใคร ซึ่งท่านเกิดจากการที่พระศิวะนำหัวเสือมา 20 หัว บดและห่อด้วยผ้าสีดำ ก่อนพรมด้วยน้ำอัมฤต ร่ายคาถาจนเกิดเป็นพระสุระเทพบุตร ที่มีความอดทน แข็งแกร่ง แถมยังฉลาดมากอีกด้วย ซึ่งใครได้บูชาก็จะแคล้วคลาดจากศัตรู มีพลังกำลังที่แข็งแรง ไม่มีใครกล้าปองร้าย ซึ่งคาถาบูชาพระสุระเทพบุตรนั้นมีดังนี้

“เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือจะเป็น

“โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ” ( 10 จบ )

เทวดาวันอาทิตย์

มาถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ เทวดาประจำตัวหรือเทพประจำวันเกิดนั้นคือ พระสุริยะเทพบุตร ท่านคือพระผู้ให้แสงสว่างและความอบอุ่นกับชาวโลก โดยท่านจะมีผิวสีแดง รัศมีส่องไกล และใช้ราชสีห์ในการเป็นพาหนะ ซึ่งท่านถูกสร้างโดยการที่พระศิวะนำไกรสรราชสีห์ 6 ตัวมาบดให้ละเอียด ก่อนจะนำผ้าวีแดงมาห่อหุ้ม พร้อมกับพรมน้ำอัมฤต ร่ายคาถาจนเกิดเป็นพระสุริยะเทพบุตร ผู้สว่างรุ่งโรจน์ ซึ่งหากใครได้บูชาท่านก็จะได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และเป็นที่เคารพยำเกรงของบุคคลอื่น สำหรับคาถาที่บูชาท่านนั้นมีดังนี้

“เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือจะเป็น

“อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ” ( 6 จบ )