นับว่าเป็นกระแสที่โด่งดังกันอย่างมาก กับศรัทธาที่มีต่อท้าวเวสสุวรรณ ที่ผู้คนต่างเชื่อว่าท่านจะช่วยดลบันดาลทรัพย์สินเงินทอง พร้อมกับปัดเป่าเหล่าภยันตรายทั้งหลายให้หายไป คุ้มครองผู้ที่บูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ใครหลายคนสนใจที่จะหันมาบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและคนในครอบครัว แต่จะเริ่มต้นกันยังไงดี วันนี้จะพาไปดูวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ถูกต้อง พร้อมกับเปิดประวัติและตำนาน พร้อมคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ รวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อห้ามที่ห้ามทำขณะบูชาท่าน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ท้าวเวส

ตามตำนานความเชื่อในศาสนาพุทธนั้น ก่อนจะเกิดมาเป็นท้าวเวสสุวรรณนั้น ท่านได้เป็นพราหมณ์ใจบุญ ที่ได้ประกอบอาชีพเปิดโรงงานหีบอ้อยจนมีเงินทองมากมาย ด้วยความใจบุญท่านจึงได้เอาเงินทองและสมบัติแบ่งให้กับผู้ที่ยากไร้ ด้วยกุศลทานนี้ทำให้พระพรหมและพระอิศวรประทานพรให้ท่านเป็นอมตะ พร้อมกับได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วทั้งปฐพี และเป็นเทพแห่งความร่ำรวยที่ผู้คนทั้งหลายนิยมกราบไหว้บูชานั้นเอง และอีกตำนานหนึ่งได้เล่าว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่กรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร และเป็นสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธํตถะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้เดินทางมาโปรดพระเจาพิมพิสารจนบรรลุเป็นพระโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารนี้ให้กับพระพุทธองค์เข้าประทับ ต่อมาจึงกลายเป็นอานิงสงส์ผลบุญให้ได้วิมานอันสวยงามอยู่บนสวรรค์นั่นเอง

ท้าวกุเวร

ท้าวเวสสุวรรณนั้นในภาษาพราหมณ์จะเรียกท่านว่า ท้าวกุเวร และมีชื่อในพระพุทธศาสนาว่า ท้าวไพสพ ซึ่งท่านเป็นผู้ปกครองของเหล่าภูตผีปีศาจ มีฤทธิ์และอำนาจมาก และทรงเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้ง 4 อีกด้วย ซึ่งท่านได้ปกครองและปกป้องในด้านของทิศเหนือ โดยมี อสูร ยักษ์ และเหล่าภูตผีเป็นบริวาร ส่วนทิศใต้นั้นมี พระยม หรือท้าววิรุฬหก เป็นผู้ดูแล และมีกุมภัณฑ์เป็นบริวาร ส่วนทางทิศตะวันออกนั้น มีพระอินทร์เป็นผู้ดูแล โดยมีคนธรรพ์เป็นบริวาร และทางด้านทิศตะวันตกนั้น มีพระวรุณ หรือท้าววิรูปักษ์เป็นผู้ดูแล และมีเหล่านาค ครุฑ เป็นบริวาร

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณที่เราเห็นกันนั้น มีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบเป็นรูปยักษ์ ยืนถือกระบองยาว กายสีเขียว โดยท่านจะมีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง มือขวาถือตะบอง มือซ้ายยกมาเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามไม่ให้เทวดาทำผิด มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมบนสวรรค์ ซึ่งปางนี้ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการ ซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่ตั้งกรมอัยการเมื่อ 100 ปีที่แล้ว อีกรูปร่างหนึ่งคือรูปร่างแบบพุงพลุ้ย ซึ่งถือว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้ใดที่ได้บูชาก็จะทำให้เกิดโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย เจริญในลาภยศและสรรเสริญ ซึ่งใช้ป้องกันปีชง พร้อมกับป้องกันภยันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น ขจัดเหล่าภูตผีปีศาจ สิ่งที่เป็นอัปมงคล ไม่ให้มารบกวนในชีวิตอีกต่อไป

จุดธูปบูชา

ซึ่งวิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้น ให้ทำทุกวันขึ้น 15 ค่ำ โดยให้ใช้ธูปจำนวน 9 ดอก พร้อมกับดอกกุหลายสีแดงอีกจำนวน 9 ดอก พร้อมกับตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิตามารดา ครูบาอาจารย์ (ผู้ชายในนึกถึงคุณครูอุปัชฌาย์) พร้อมกับภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งมีคาถาดังนี้

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

เครื่องบูชา

หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงานหรือโชคลาภ ให้บนบานกับท่านท้าวเวสสุวรรณได้เลย ถ้ามีผ้ายันต์หรือรูปองค์ลอยของท่าน ก่อนที่จะทำการสวดขอพรท่านนั้น ให้อาบน้ำชำระล้างร่างกายของตัวเองให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ พร้อมกับสมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชอนบัญชร พร้อมกับจุดธูป 9 ดอกพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง พร้อมตั้ง นะโม 3 จบ ตามด้วยบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบด้วยกัน ซึ่งหากใครบนเรื่องใดให้จำคำบนบานศาลกล่าวของตัวเองไว้ ก่อนที่จะแก้บนให้ถูกต้องตามคำขอ โดยต้องแก้บนด้วยวิธีดังจ่อไปนี้

ยันต์

หากบนเรื่องการงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ภายในชุดสังฆทานนั้นให้มีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด

 

               หากเป็นเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาทหรือจะถวายเป็นพระพุทธรูป 9 นิ้วจำนวน 1 องค์ก็ได้

 

               ถ้าบนเรื่องความรักหรือครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบสีแดง และบูชารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ พร้อมกับถือศีล 8 ในวันที่เราเกิด รวมถึงในวันพระด้วย

 

               หากเป็นเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ ถ้าเป็นหนังสือ 7 ตำนานหรือ 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก้ได้พร้อมกับปล่อยปลา

 

               บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญด้วยการสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะเป็นพวกค่าเล่าเรียนสำหรับพระหรือเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ได้

 

               บนเรื่องการสอบบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้ทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1 คัน  จากนั้นให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและเหล่าบริวาร ไม่เกิน 3 เดือนรับรองว่าเห็นผลอย่างแน่นอน

ท้าวเวสสุวรรณ

ส่วนใครที่อยากสักการะท้าวเวสสุวรรณซักครั้งหนึ่ง สามารถไปได้ที่

 

  • วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเดิมทีมีชื่อว่าวัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทอง พ.ศ. 2172-2190 ซึ่งศรัทธาที่มาวัดนี้จะมากราบไหว้ทั้งหมด 3 อย่างคือ สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านอดีตเจ้าอาวาส อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน และองค์ท้าวเวสสุวรรณ โดยทางวัดจะเปิดตั้งแต่ 06.00-24.00 น.

 

  • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพ ซึ่งท่านเจ้าคุณมงคลราชมุณี ท่านได้เป็นศิษย์ผู้สืบทอดตำราการวร้างพระกิ่งของสมเด็จพระสังฆราช(แพ)และได้รับความกรุณาจากหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประกอบพิธีสร้างพระเครื่องแจกจ่ายให้กับเหล่าทหารก่อนที่จะออกรบ ต่อมาได้ประกอบพิธีสร้างท้าวเวสสุวรรณแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปป้องกันเหล่าภูตผีปีศาจ ประตูวัดเปิดตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.

โดยข้อห้ามเด็ดขาดหลังจากบูชาท้าวเวสสุวรรณมาแล้วนั้น คือ ห้ามประพฤติตนไม่ดี ผิดศีล 5 แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง การบูชาขอพรก็จะไม่เกิดผล รวมทั้งต้องไม่จ้องทำลายพระพุทธศาสนา ทั้งทางต้องและทางอ้อมรวมถึงยุยงให้คนสิ้นศรัทธาต่อศาสนาด้วย ต้องไม่ประกอบอาชีพที่เอาเปรียบผู้อื่น และต้องหมั่นให้ทานเป็นนิสัย.