เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินคำสอนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ใครทำดีได้ไปสวรรค์ คนทำบาปก็จะต้องตกนรก ซึ่งเป็นดินแดนหลังความตายที่เอาไว้ทรมาณอดีตมนุษย์ที่ทำชั่ว ไม่รู้จักสร้างคุณงามความดี ซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษหลังจากที่ได้ตายไปแล้ว หรือที่เรียกกันว่ากฎแห่งกรรม ที่ขึ้นชื่อว่ายุติธรรมที่สุด ในนรกภูมินั้นจะประกอบไปด้วยไฟอันร้อนแรง และสีแดงกับสีดำเท่านั้น การที่จะตกลงไปในนรกภูมินั้นง่ายๆคือการทำผิดศีล 5 นั้นเอง รายละเอียดของดินแดนที่แสนทรมาณนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ไตรภูมิ

นรกภูมินั้นมีทั้งหมด 9 ชั้น รวมทั้งสิ้น 456 ขุม ซึ่งแต่ละชั้นจะมีมหานรกเป็นศูนย์กลาง เป็นนรกใหญ่ ลึกลงไปตามลำดับ ขุมที่ 1 มีขนาดเล็กขุมที่ 8 มีขนาดใหญ่เรียงกันไป ซึ่งรอบๆ มหานรกนั้นจะมี อุสสทนรก เป็นนรกขุมบริวาร อยู่รอบทั้ง 4 ทิศ มีทั้งหมด 128 ขุม และมียมโลกเป็นนรกขุมย่อยๆ อยู่รอบนอกอุสสทนรกอีก 320 ขุม ซึ่งจะอยู่ลึกลงไปใต้เขาพระสุเมรุ ที่มีเขาตรีกุฎ 3 ลูกรองรับอยู่ เป็นแดนสำหรับลงทัณฑ์ทรมานกายละเอียดของอดีตมนุษย์ที่ทำบาปอกุศลนั้นเอง

ไฟนรก

ในส่วนของมหานรกนั้นจะมีความร้อนที่รุนแรงมากๆ ซึ่งไฟในนี้จะร้อนมากกว่าอุสสทนรกและยมโลกเป็นล้านๆเท่า เปลวไฟจะเป็นสีดำ ยิ่งอยู่ลึกอายุของสัตว์นรกก็จะยิ่งยาวนาน ซี่งหากจะพูดให้เห็นภาพ อุสสทนรกกับยมโลกนั้นคือส่วนที่มนุษย์ไปรับผลกรรมที่ได้ทำบาปมาเท่านั้น ส่วนกรรมหนักนั้นจะถุกลงโทษในมหานครแบบเต็มๆ ซึ่งสัตว์นรกที่ตกลงไปในมหานรกนั้น คืออดีตมนุษย์ที่ทำชั่วอยู่เป็นประจำหรือเป็นบาปที่หนักหนาสาหัสมากๆ

เมื่อตายไปผลกรรมที่ได้กระทำมาจะส่งผลให้ไปเกิดในมหานรกโดยทันที ซึ่งในมหานรกนี้จะมีวิธีลงโทษที่หลากหลาย ทำให้เหล่าสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมาณอย่างแสนสาหัส มีนายนิรยบาลหรือนางนิรยบาล ที่เกิดจากผลกรรมชั่วที่ได้ทำซึ่งจะเป็นธาตุกายสิทธิ์ ไม่มีชีวิตจิตใจ ร่างกายใหญ่โต สีผิวดำมืดเหมือนกับถ่าน คอยลงทัณฑ์สัตว์นรก โดยไม่มีเวลาหยุดพักจนกว่าจะสิ้นอายุขัยของสัตว์นรกตัวนั้น ซึ่งกว่าจะหมดอายุขัยก็ยาวนานมาก ตั้งแต่ 1,620,000 ล้านปีมนุษย์ จนถึง 1 อันตรกัปเลยทีเดียว เมื่อใช้กรรมในมหานรกเสร็จก็ต้องไปรับผลกรรมในอุสสทนรก ซึ่งเป็นนรกขุมบริวารอีก

กระทะทองแดง

อุสสทนรกเป็นนรกขุมบริวาร ที่มีขนาดเล้กกว่ามหานรก และการลงโทษนั้นก็เบากว่ามาก เช่น เป็นนรกอุจจาระเน่า นรกขี้เถ้าร้อน นรกป่าไม้งิ้ว เป็นต้น สัตว์นรกที่นี่จะได้รับความทุกข์ทรมาณน้อยกว่าในมหานรก ไฟนรกร้อนแรงน้อยกว่า โดยจะเป็นเปลวไฟที่มีสีแดง และยังพอมีเวลาว่างเว้นจากการทัณฑ์ทรมานบ้างเล็กน้อย ผู้ที่อยู่ในอุสสทนรก มาจากสัตว์นรกที่ใช้กรรมในมหานรกมาเบาบางแล้ว จึงมาใช้เศษกรรมในอุสสทนรกต่อ เมื่อได้รับทัณฑ์ทรมานอยู่ในอุสสทนรกเป็นระยะเวลายาวนานมาก จนกระทั่งกรรมเบาบาง ก็จะวิ่งหนีทะลุมิติไปเข้าสู่เขตของยมโลก เพื่อไปรับวินิจฉัยบุญบาปในยมโลกต่อไป

จุดพิพากษา

ในส่วนของชั้นยมโลกนั้น จะเป็นนรกขุมย่อยๆอยู่รอบนอกอุสสทนรกอีกทีหนึ่ง ที่นี่นอกจากเป็นที่ลงโทษสัตว์นรกแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างจากนรกขุมอื่นตรงที่เป็นสถานที่วินิจฉัยบาปบุญของสัตว์นรกที่พึ่งออกมาจากอุสสทนรก ว่าจะไปรับกรรมที่ขุมไหนต่อ แต่หากสัตว์นรกตนนั้นถึงเวลาไปเกิดแล้ว ก็จะเป็นที่ตัดสินว่าจะให้ไปเกิดในภพภูมิใด โดยมีภพของมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นที่ตัดสินมนุษย์ที่เพิ่งตายลงมา ก่อนจะส่งไปยังภพภูมิต่างๆเช่นกัน และถ้ามีญาติของคนที่ตายแล้วได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แต่ผู้ต่ยยังอยู่ในภพที่รับส่วนบุญไม่ได้ บุญนั้นจะมารอที่ยมโลกเพื่อส่งผลในวันพระขึ้น 15 ค่ำที่พระจันทร์เต็มดวง

พระพุทธเจ้า

เมื่อถึงวันพระขึ้น 15 ค่ำนั้น ในยมโลกจะหยุดการทำทรมาณสัตว์นรก และหากมีญาติได้ทำบุญมาให้ บุญนั้นก็จะถึงแก่สัตว์นรกในทันที ทำให้ระยะเวลาในการทรมาณนั้นสั้นลง หรือเจ็บปวดน้อยลง จนบางครั้งก็อาจจะพ้นกรรมไปเกิดในภพภูมิอื่นๆได้เลย ดังนั้นการที่เราทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เรารัก พ่อแม่ เพื่อน ญาติสนิท มิตรสหายของเราของเรานั้นเมื่อตายไปจะอยู่ที่ภพภูมิใด การทำบุญและอุทิศบุญให้จึงสำคัญมากๆ เพราะนั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในโลกหลังความตายของสัตว์นรกตัวนั้นๆเลยก็ว่าได้

ซึ่งจะถือได้ว่าผมโลกนั้นเป็นสถานที่เชื่อมต่อและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างภพภูมิมนุษย์กับภพอื่นๆเลยก็ว่าได้ เพราะจะเป็นที่รองรับสัตว์นรกจากอุสสทนรกและรองรับมนุษย์ที่เพิ่งตายลงมาตัดสินบุญบาปในยมโลก ดังนั้นอย่าคิดว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไป เพราะทุกอย่างที่ทำไปตอนเป็นมนุษย์จะถูกนำมาฉายซ้ำให้ดูตอนกำลังตัดสินบาปบุญ และนั้นเองคือการสะท้อนให้เห็นว่าตอนยังเป็นมนุษย์ ทำบุญบาปมากน้อยแค่ไหน แต่ถึงตอนนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว ต้องก้มหน้ารับกรรมเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเมื่อยังตอนเป็นมนุษย์ให้ทำบุญมากๆ ทำบาปน้อยๆ แล้วชีวิตจะดีทั้งก่อนตาย และหลังจากละโลกนี้ไปแล้ว.