ในยุคสมัยนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับท่านท้าวเวสวุวรรณ ด้วยความศักดิ์สิทธิและความขลังของท่านที่เหล่าสายมูได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การบูชาท่านท้าวเวสนั้นสามารถขอพรให้สมหวังดั่งใจปรารถนาได้ ไม่ว่าจะของาน ขอเงิน ขอความรัก อีกทั้งยังมีพุทธคุณในการปกป้องคุ้มครองอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะจากสิ่งที่มองเห็นหรือสิ่งที่มองไม่เห็น จนทำให้กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งที่ไปบูชาถึงวัดจุฬามณี ทั้งที่บูชามาไว้ที่บ้าน หรือจะเป็นในรูปแบบของเครื่องราง ยันต์ต่างๆ เพื่อพกพาได้อย่างสะดวกสบาย แต่ถ้าหากอยากให้ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านประทานพรแบบเต็มที่ ได้รับพรอย่างเต็มเปี่ยมแล้วหละก็ มีวิธีง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

เข้าวัด

เริ่มจากการปฎิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่สม่ำเสมอ เชื่อว่าหลายคนอาจจะทำได้ยาก เพราะการใช้ชีวิตประจำวันในบางครั้งนั้นก็ทำให้เราผิดศีลอย่างไม่รู้ตัว หรืออาจจะจำเป็นที่จะต้องผิดศีล เช่นการดื่มสุราเพื่อเข้าสังคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากต้องการให้ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านช่วยปกปักษ์รักษา รวมทั้งประทานพรให้สมหวังดั่งที่ตั้งใจไว้แล้วนั้น การถือศีลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมาก ซึ่งหลักๆนั้นคือศีล 5 ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฎิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านเมือง นั่นคือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น ไม่พูดโกหก สอดเสียด และไม่ดื่มสุราของมึนเมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ 5 นั้นสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากผิดศีลในข้อที่ 5 แล้วย่อมมีโอกาสสูงที่จะไปกระทำผิดศีลข้ออื่นๆอย่างไม่รู้ตัว เพราะเมื่อเราเมาเนื่องจากผลของสุราแล้ว เรานั่นจะไม่มีสติความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็จะหายไป และอาจจะไปทำพลาดผิดศีลข้ออื่นได้อย่างไม่ตั้งใจนั่นเอง

ทำบุญ

ต้องเป็นคนที่รักษาและคุ้มครองศาสนา มีศรัทธาตั้งมั่นและมั่นคง พร้อมกับเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้ผู้อื่นทำบุญทำกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทาน โดยห้ามตั้งตนให้เป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือพูดจารวมถึงการกระทำให้คนอื่นนั้นหมดศรัทธาในศาสนา ยุงยงให้คนหันหน้าหนีออกจากศาสนา เพราะนี่คือบาปที่ใหญ่หลวงมากๆ ตรงกันข้ามหากเป็นการชักชวนคนให้มาทำความดี ก็จะได้บุญมหาศาล ท่านท้าวเวสวสุวรรณท่านเป็นเทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา จึงไม่แปลกที่ท่านจะชื่นชอบคนที่ช่วยกันปกป้องและคุ้มครองศาสนาให้พ้นภัย รวมถึงยังความศรัทธา ให้กับคนที่ไม่ศรัทธาและสร้างความศรัทธาที่มากขึ้นให้กับคนที่ศรัทธาในศาสนาอยู่แล้วนั่นเอง

อาชีพสุจริต

ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและซื่อสัตว์ ไม่ไปคดโกงใครและต้องเป็นอาชีพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ อาชีพทุกจริต เกี่ยวของกับของผิดกฎหมาย หรืออาชีพที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ทางที่ดีหากเป็นไปได้ควรยกเว้นจากการประกอบอาชีพที่พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามไว้ เพราะอาชีพเหล่านี้ล้วนจะก่อให้เกิดโทษแก่ตัวองและผู้อื่นไม่วันใดก็วันหนึ่ง โดยอาชีพที่พระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามนั้นมีอยู่ทั้งหมด 5 อาชีพ ได้แก่ ค้าขายอาวุธที่เอาไว้ทำร้ายกัน เช่นปืน ระเบิด เป็นต้น เพราะของเหล่านี้จะนำพาไปสู่การคร่าชีวิตและเบียดเบียนผู้อื่นได้ อาชีพต่อมาคือการค้ามนุษย์ หากเป็นสมัยพุทธกาบนั้นก็คือการค้าทาสนั่นเอง ซึ่งถ้าเปรียบในสมัยปัจจุบัน คือการขายบริการ อาชีพที่ 3 คือการค้ายาพิษ เช่นยาฆ่าแมลง หรือยาที่เอาไว้ทำร้ายหรือทำลายชีวิตผู้อื่น อาชีพที่ 4 คือ ค้ายาเสพติด ในที่รวมถึงค้าขายเหล้าเบียร์ บุหรี่อีกด้วย อาชีพสุดท้ายคือ การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า เพราะเป็นการเบียดเบียนชีวิตโดยตรงนั้นเอง

ทำทาน

สุดท้ายนั้นคือต้องหมั่นให้ทานจนติดเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการให้เพียงเล็กน้อย ย่อมมีผลและมีค่าต่อคนที่ขาดแคลนและไม่มีเหมือนเรา รวมทั้งมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ มีเมตตาต่อทั้งคนและสัตว์ ก็จะทำให้ช่วยส่งเสริมดวงชะตาและเกื้อหนุนให้ท่านท้าวเวสวสุวรรณได้ประทานพรให้เห็นผลได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะหากใครได้ทำทั้งหมดที่กล่าวมานั้น นอกจากจะได้รับพรแล้ว ยังเป็นการฝึกตัวให้เป็นคนดี มีนิสัยเมตตารักษาศีล และสุดท้ายแล้วชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นมิตรที่ดี เงินทอง โชคลาภ ก็จะเกิดแก่คนที่คิดดีทำดีนั่นเอง.