การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในทุกๆพื้นที่ของสังคมไทย ตั้งแต่การขอพรจากพระ บนบานศาลกล่าวกับศาลต่างๆ เจ้าพ่อเจ้าแม่ ไปจนกระทั่งศาลตายาย ซึ่งอาจจะได้ตามที่ต้องการบ้าง หรือไม่ได้เลยก็มี บางคนใช้เวลานานมากกว่าคำขอจะส่งผลเลยทำให้ลืมคำแก้บนว่าจะแก้ยังไง ผลสุดท้ายก็อาจจะเกิดเรื่องราวแย่ๆขึ้นในชีวิต เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานให้เราแต่เราไม่ได้ให้ท่านกลับ จึงเกิดความกังวลขึ้นมาว่า บนไว้แล้วลืมแก้บนต้องทำยังไง แต่ไม่ต้องกลัวทีมงานจะมาคลายข้อสงสัยให้พร้อมคำอธิษฐานแก้บน แต่อย่าลืมบ่อยหละ มันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ

แก้บน

ขั้นแรกเลยให้เราเตรียมของง่ายๆเพื่อจัดพิธี โดยให้จัดพิธีกลางแจ้งเท่านั้นแนะนำให้เป็นลานหน้าบ้านเพราะหากไล่นึกตามที่บนบานไว้ คงต้องใช้เวลานานแถมบางทีลืมไปแล้วว่าไปบนไว้ที่ไหนยังไงบ้าง โดยให้เตรียมของดังนี้

  1. โต๊ะขนาดพอดี 1 ตัวปูคลุมด้วยผ้าสีขาวเท่านั้น
  2. องค์พระพุทธรูปอาจจะเป็นพระประธานภายในบ้าน 1 องค์
  3. เตรียมธูปทั้งหมด 16 ดอก เทียนขาวเล่มยาวจำนวน 2 เล่ม รวมไปถึงกระถางในการปักธูปด้วย
  4. พานดอกไม้ พานหมากพลู ยาเส้นพร้อมกับเงินจำนวน 100 บาท ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จห้ามนำเงินกลับมาใช้ให้นำเงินไปซื้อของถวายพระดีที่สุด
  5. ผลไม้ที่สะดวก จะเป็น 5 หรือ 7 ชนิดก็ได้ เช่น กล้วย สัปปะรด มะพร้าว แตงโม ส้ม หรือจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่หาได้ รวมทั้งผลไม้ที่มีชื่อมงคลก็ได้นะ
  6. พวงมาลัยดอกดาวเรืองจำนวน 3 พวง
  7. น้ำเปล่าแกะขวดใหม่และน้ำแดงซื้อมาใหม่อย่างละ 1 ขวด
วิธีลืมแก้บน

เมื่อได้ของตามรายการแล้วให้จัดเรื่องของให้สวยงาม ทำใจให้เป็นสมาธิไปด้วยได้ยิ่งดี ซึ่งพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมไม่ควรอยู่ใต้ชายคาใดๆทั้งสิ้น ก่อนเริ่มพิธีให้ทำใจให้เป็นสมาธินึกถึงพระรัตนตรัยเอาไว้ก่อนที่จะจุดธูปทั้ง 16 ดอก พร้อมกับท่องนะโม 3 จบ ก่อนจะกล่าวบทสวดแก้บนว่า

“ ข้าพเจ้ามีชื่อว่า……….. นามสกุล…….. ได้เกิดวันที่…….. ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโดยมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเลิศ และผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ตลอดถึงภูมเทวา อากาศเทวา รุกขเทวา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ของท่านโปรดเมตตามารับเครื่องสักการะบูชา ที่ลูกได้ตั้งจัดถวายด้วยความประณีตในวันนี้ เนื่องจากลูกนั้นได้เคยร่วมบนบานศาลกล่าว ด้วยการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติ หรือในภพชาติปัจจุบันนี้ สิ่งใดๆที่ลูกได้บนบาน สาบาน สาปแช่ง ว่าร้าย ทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่มีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี ทั้งที่ได้บังเกิดผลสำเร็จแล้วก็ดี ทั้งที่ยังไม่สำเร็จก็ดี

ขอท่านทั้งหลาย โปรดมารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้ และเมื่อท่านได้รับแล้ว ลูกขอถอนคำบนบาน สาบาน สาปแช่ง ว่าร้ายต่างๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น ให้สิ้นสุดลงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาให้ลูกพบเจอแต่ผลของการกระทำที่ดี ไม่ดลจิตดลใจให้ทำชั่ว ถอนตัวออกจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย ทั้งเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ รวมทั้งบุญกุศลที่เคยได้กระทำมา ขอให้หนุนนำให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัว บริษัท บริวารนั้น มีความสุขความเจริญ พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ของแก้บน

เมื่อกล่าวคำอธิษฐานล้างคำแก้บนแล้ว ให้ปักธูปลงไปในกระถางธูปทีได้เตรียมไว้ และไม่ควรขอพรใดๆเพิ่มเติมนอกจากคำอธิษฐานที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ให้รอจนธูปหมดค่อยทำความสะอาดโต๊ะและสถานที่ๆได้ทำพิธี พร้อมเก็บของให้เรียบร้อย ส่วนพวกผลไม้ ดอกไม้พานพุ่มต่างๆ ในนำไปถวายวัดใกล้บ้าน เพื่อเป็นการทำบุญเพื่อให้เกิดกุศลหนุนนำให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

ทำความดี

หากมีเวลาหลังจากนี้แล้วให้ไปทำบุญกับพระผู้เป็นเนื้อนาบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มบุญให้กับตัวเอง เมื่อทำอะไรจะได้ไม่ติดขัด เมื่อทำบุญเสร็จก็ควรอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่คุ้มครองเรา คู่กรรมคู่เวร คนที่ผูกเวรกันมา เพื่อให้ชีวิตนั้นพบแต่หนทางที่ดี ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ และมีแต่กัลยาณมิตรเข้ามาคอยให้ความอุปถัมภ์ มีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

แต่หากการทำพิธีกลางแจ้งนั้นไม่ถนัดหรือไม่สะดวกจริงๆ ก็สามารถใช้วิธีขอขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนการแก้บนได้เหมือนกัน โดยสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือธูปจำนวนทั้งหมด 15 ดอก เปรียบเสมือนตัวแทนของ 15 ชั้นดิน และน้ำสะอาด 1 แก้ว ต้องเป็นน้ำที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จากนั้นจุดธูปในมือพร้อมกับหันหน้าไปทางทิศเหนือ ระลึกถึงพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ก่อนจะท่องบทสวดต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นที่การกล่าวนะโมฯ 3 จบ

“อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมเทวา ขมามิหัง ข้าพเจ้า(บอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่…. (ต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบัน) จะขอกล่าวขอขมาต่อพระภูมิเจ้าที่ พระมหาชัยมงคล รวมถึงเหล่าเทพยดาทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ข้าพเจ้าได้เคารพนับถือ รวมถึงได้บนบานศาลกล่าวต่อท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งใจบนบานไว้ที่ใดก็ตาม และข้าพเจ้าได้หลงลืมในสิ่งที่กระทำไป หรืออาจจะพลาดพลั้งในการแก้บนต่อท่านทั้งหลาย

            ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งใจที่จะมาขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาฟ้าดิน ภูมเทวา อากาศเทวา รุกขเทวา พระมหาชัยมงคล ที่ข้าพเจ้าได้บนบานศาลกล่าวต่อท่านไว้ ขออำนาจบารมีขอเทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ได้โปรดเมตตากรุณาบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิน จะมีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี และที่บนบานศาลกล่าวไว้แล้วลืมก็ดี  ขอให้ท่านเมตตาอดโทษ หยุดโทษ ยกโทษ ให้กับตัวของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่บนบานศาลกล่าวสิ่งใดอีกนับต่อจากนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

พระพุทธเจ้า

และเมื่อทำเสร็จแล้วให้น้อมใจไประลึกถึงพระรัตนตรัย พร้อมทั้งตั้งใจทำกรรมดี เช่นการสวดมนตร์ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อให้คุณความดีทั้งหลายเหล่านี้ช่วยปกป้องคุ้มครองตัวของเราเอง ซึ่งหากบนบานศาลกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำตั้งแต่ต้น เพราะหากพลาดพลั้งหลงลืม หรือไม่ได้ตั้งใจบนบานแต่แรก และหากส่งผลสำเร็จก็ไม่ต้องการแก้บน สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ทางที่ดีควรกราบไหว้ท่านด้วยความศรัทธาพร้อมกับอธิษฐานขอให้ท่านช่วย แทนการบนบานศาลกล่าวจะดีกว่า และเมื่อสิ่งที่ขอส่งผลแล้ว ค่อยนำของไปถวายสักการะท่าน ที่ท่านช่วยให้เรื่องที่ขอสำเร็จนั่นเอง.