อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งในปี 2565 นี้ตรงกับวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคมนี้ ซึ่งการทานเจนั้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีความเชื่อและศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม และเชื่อว่าหากงดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจ รวมทั้งถือศีล ปฏิบัติธรรมแล้ว จะช่วยเสริมมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย การทานเจนั้นไม่ใช่เพียงงดเนื้อสัตว์อย่างเดียวเหมือนที่ทุกคนเข้าใจ แต่เป็นการทำจิตใจให้สงบ บางคนถือศีล 8 เพื่อเสริมมงคลชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และสะอาดทั้งหายวาจาใจ ในช่วงเทศกาลกินเจนี้อีกด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำบทสวดมนต์ที่เชื่อว่าหากได้สวดแล้วจะได้รับพรจากเจ้าแม่กวนอิม ในช่วงที่เราได้ปฎิบัติตัวดีด้วยนี้ ท่านจะประทานพรให้สุขสมหวังดั่งใจปรารถนา พร้อมกับมีชีวิตที่ยืนยาว และร่ำรวยตลอดไป

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

ซึ่งบทสวดนั้นก็มีมากมายหลายบท แต่บทที่เราได้ยกมานั้นเป็นบทที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก โดยวิธีสวดมนต์เพื่อขอพรพระแม่กวนอิมนั้น ไม่ได้กำหนดว่าต้องสวดวันละกี่บท และช่วงเวลาไหน เรียกได้ว่าหากสะดวกช่วงไหน หรืออยากสวดเมื่อไหร่ก็สามารถสวดได้เลย โดยบทสวดมนต์นี้ชื่อว่า บทสวดไต๋ซือ ได๋ปุย เชื่อว่าหากใครได้หมั่นทำการภาวนาในแต่ละวัน และหลายเวลาจะยิ่งได้อานิสงส์มากขึ้นตามไปด้วย บทสวดนั้นมีดังนี้

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง

นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ถั่งจี้โต

โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ

เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง

นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก ( กราบ )

 

โดยมีคำแปลของบทสวดดังนี้

 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล

ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง

ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า

ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด

ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

ซึ่งหากใครทำการสวดในช่วงเทศกาลกินเจ โดยได้ถือปฎิบัติตามธรรมเนียมคือการถือศีล เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ ปฏิบัติธรรม ตั้งใจทำความดีเพื่อจิตใจที่บริสุทธิ์ ก็จะยิ่งทำให้ได้อานิสงส์ที่แรงกล้า จนหาที่เปรียบไม่ได้ ดังนั้นหากใครที่ตั้งใจจะถือศีล ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว เพียงลองสละเวลาเพียงเล็กน้อยทำใจให้สงบ และเป็นสมาธิพร้อมสวดขอพรพระแม่กวนอิม ก็จะสามารถเสริมดวงชะตาให้ชีวิตนั้นพบเจอแต่เรื่องราวดีๆ ได้ เพราะพระแม่กวนอิมท่านทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ดังนั้นการสวดขอพรและสรรเสริญท่าน จึงเป็นเหมือนการแผ่บุญกุศลไปให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง

ใครที่จะลองทานเจในครั้งแรก หรือเริ่มต้นเป็นครั้งแรกชีวิตนั้นแนะนำว่าอย่าเพิ่งฝืนมากจนเกินไป ควรมีเวลาในการเตรียมท้องหรือล้างท้องเพื่อปรับสมดุลและกระเพาะอาหารในการทานเจก่อน เพื่อให้ร่ากายที่เคยชินกับการได้รับเนื้อสัตว์ และอาหารรสชาติจัดนั้นได้มีการปรับตัว เพื่อที่จะได้ใช้โอกาสนี้ในการฝึกตัวเอง และปฏิบัติธรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ได้กระทำบาปและเบียดเบียนสัตว์มาตลอดทั้งปี เพื่อที่การทานเจในครั้งนี้ เราจะได้บุญไปอย่างเต็มที่นั่นเอง.