ตรวจผังบ้าน

เช็คด่วน ลักษณะบ้านที่อยู่แล้วไม่ดี ต้องรีบแก้ไข