เป็นที่รู้กันดีว่าการไหว้พระทำบุญนั้น อยู่คู่กับวิธีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน บางครั้งก็เพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับตัวเอง รวมไปถึงทำบุญให้กับผู้ล่วงลับรวมถึงให้ชีวิตต่อจากนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามา ถือเป็นการทำบุญทำทานที่เป็นที่นิยมมากๆ และยิ่งได้ไปไหว้พระธาตุซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระดูก เส้นผม หรือขน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ยิ่งเป็นการเพิ่มดวงเสริมเฮงตลอดทั้งปี ท่านจะช่วยปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยให้หมดไป และจะยิ่งเป็นการเสริมบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปหากเราได้ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของเรา จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

วัดประจำปีชวด.วัดจอมทอง.วัดเชียงใหม่

มาเริ่มกันที่ปีชวด หรือปีหนูนั้นเอง คนที่เกิดในปีนี้ควรอย่างยิ่งที่จะหาโอกาสไปกราบสักการะพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีชวด โดยที่พระธาตุศรีจอมทองนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีศิลปะแบบล้านนา ซึ่งความพิเศษขององค์พระธาตุที่นี่คือจะไม่ฝังเอาไว้ใต้ดินเหมือนพระธาตุที่อื่นๆของเมืองล้านนา แต่จะประดิษฐานอยู่ภายในกู่วิหาร ซึ่งคนที่ไปกราบสักการะบูชาสามารถสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ รวมทั้งภายในวัดยังเป็นที่เก็บของมีค่าสมัยล้านนา มาจนถึงปัจจุบันไว้อีกด้วยเพื่อให้คนที่เข้าไปเยี่ยมชนได้ศึกษาและเห็นถึงความสวยงามของศิลปะล้านนาในอดีต  โดยวัดพระธาตุศรีจอมทองนั้นเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ถ้ามีโอกาสลองไปกราบดูแต่ถ้ายังไปไม่ได้ลองน้อมใจให้นึกถึงพระธาตุศรีจอมทอง และสวดมนต์บูชาดังนี้

วัดปีชวด,วัดเชียงใหม่,วัดจอมทอง

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

พระธาตุลำปางหลวง.วัดลำปาง,วัดปีฉลู

คนที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวนั้น แนะนำว่าต้องไปกราบไหว้พระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู  ด้วยเหตุที่ว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงนั้นเริ่มสร้างในปีฉลู และสร้างเสร็จในปีฉลูเช่นเดียวกัน ที่นี่เป็นวัดไม้ที่สวยงามและสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองลำปาง  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะเก่าแก่แบบล้านนาสลักด้วยหยกหินสีเขียวสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถนั่งรถม้าเพื่อชมความสวยงามโดยรอบและวิถีชีวิตชาวบ้านได้อีกด้วย เรียกว่ามาที่เดียวครบทุกความสุขเลยจริงๆ ส่วนคาถาบูชาพระธาตุลำปางหลวงนั้นได้แก่

รถม้าลำปาง,วัดปีฉลู,วัดลำปาง

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง

ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา

 อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

พระธาตุปีเกิดขาล,วัดแพร่

            คนที่เกิดปีขาล หรือว่าปีเสือนั้น ต้องหาเวลาไปไหว้พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุปีขาล พระธาตุช่อแฮนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดแพร่นิยมไปกราบพระเจ้าทันใจ และหลวงพ่อช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคล มีเคล็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เกิดปีขาล หากนำผ้าแพร 3 สีมาถวายจะทำให้สามารถป้องกันภยันตรายต่างๆลงได้ สำหรับผู้ศรัทธาสามารถสวดมนต์บูชาพระธาตุช่อแฮได้ด้วยบทนี้

วัดจังหวัดแพร่,วัดคนเกิดปีขาล

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

วัดคนเกิดปีเถาะ,วัดน่าน,เที่ยวน่าน

คนเกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนั้น ต้องไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีกระต่าย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้งนั้นเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองน่านแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะมีอายุเก่าแก่มากถึง 600 ปี เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ที่นี่จัดว่าเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาเลยก็ว่าได้ สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนั้น อยากมาสักการะบูชาจะได้รับอานิสงส์เกิดบารมี ได้รับการอุดหนุนค้ำชู การมีชื่อเสียง ลาภยศ สรรเสริญ ความมั่นคงสำหรับบทสวดบูชาพระธาตุแช่แห้งนั้น สามารถสวดบูชาธรรมได้ด้วยบทนี้

วัดน่าน,เที่ยวน่าน,คนเกิดปีเถาะ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยาธาตุภูตา อะตุลานุภาวา จิรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต
(สวด 3 จบ)”

วัดพระสิงห์,เที่ยวชียงใหม่

มาถึงปีมะโรงหรือปีงูใหญ่กันแล้ว คนที่เกิดในปีนี้ควรอย่างยิ่งที่จะไปกราบสักการะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญและอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย ที่นี่สร้างแบบศิลปะพม่าที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยพุกาม ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมศรัทธาของคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเลยก็ว่าได้ ส่วนบทสวดเพื่อบูชาพระสิหิงค์นั้นมีดังนี้

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
(3 จบ)

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละ พุทธะ
สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะพุทโตติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง
สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะระภิกันตัง นะมามิหัง”

คนเกิดปีมะโรง,วัดเชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด,วัดเชียงใหม่.คนเกิดปีมะเส็ง

คนที่เกิดปีมะเส็งหรือว่าปีงูเล็กนั้น พระธาตุประจำปีเกิดคือพระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ซึ่งองค์จริงนั้นตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าพระพุทธองค์ได้เคยตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์แห่งนี้ แต่ถ้าใครไปไม่ได้ไม่ต้องกังวล เพราะที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างมีเจดีย์ที่คล้ายกับพระมหาเจดีย์พระพุทธคยาอยู่ ซึ่งได้สร้างใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาปักกิ่งและปลุกไว้ที่นี่ด้วย ส่วนคำไหว้บูชาพระธาตุที่วัดเจ็ดยอดนั้น ให้สวดบทนี้

วัดเจ็ดยอด,เที่ยววัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด,ตรัสรู้

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง

วัดพม่า,ชเวดากอง

คนที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้านั้น ถ้ามีโอกาสควรจะไปไหว้สักการะพระธาตุชเวดากอง พระธาตุสำคัญของประเทศพม่า แต่ถ้าไม่อยากเดินทางไกล ยิ่งช่วงนี้การเดินทางเข้าออกประเทศยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ ผู้ที่เกิดปีมะเมียสามารถเดินทางไปมนัสการ พระบรมธาตุเมืองตาก ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก แทนพระธาตุชเวดากองที่ประเทศพม่าได้เหมือนกัน เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) ได้จำลองแบบมาจากพระธาตุชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้นั่นเอง  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง พระวิหารหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตาก และผู้ที่มาขอพรก็มักได้รับตามคำขอในเวลาอันรวดเร็วอันเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อทันใจส่วนคำไหว้บูชาพระพระบรมธาตุจังหวัดตากนั้น ให้สวดบทนี้

วัดตาก,วัดคนเกิดปีมะเมีย

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา
 คันธะวะรังฐิตัง ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ.ดอยสุเทพ,เที่ยวเชียงใหม่

คนที่เกิดปีมะแมหรือปีแพะนั้น ต้องไปไหว้สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่นิยมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันแทบทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เรียกได้ว่าเหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ส่วนคำไหว้บูชาพระธาตุดอยสุเทพนั้น ให้สวดบทนี้

คนเกิดปีมะแม,วัดพระธาตุดอยสุเทพ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว สัพพะ ปูชิง ตัง
นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

เที่ยวอิสาน,วัดคนเกิดปีวอก

ในด้านของคนที่เกิดปีวอกหรือปีลิงนั้น ต้องไปสักการะพระธาตุพนมให้ได้ซักครั้งหนึ่ง ซึ่งพระธาตุพนมตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าไว้ ตามตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทร์ และเหล่าเทวดา มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ศิลปะทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ 13-15 นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มากของภาคอีสานเลยทีเดียวส่วนคำไหว้บูชาพระธาตุพนมนั้น ให้สวดบทนี้

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะ อุรังคะเจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

วัดอิสาน,คนกิดปีวอก
คนเกิดปีไก่,วัดโบราณ,วัดลำพูน

คนเกิดปีระกาหรือปีไก่นั้น ต้องมากราบไหว้พระธาตุหริภุญชัยให้ได้ซักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน  เป็นพระเจดีย์แบบล้านนาพระธาตุหริภุญชัย ได้รับการบูรณะเรื่อยมาโดยพระเจดีย์องค์ปัจจุบันบูรณะในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ เมื่อ 500 กว่าปีมาแล้ว ส่วนคำไหว้บูชาพระธาตุหริภุญชัยนั้น ให้สวดบทนี้

วัดคนเกิดปีไก่.วัดลำพูน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐัง สะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

วัดเชียงใหม่.วัดประจำปีจอ

ส่วนคนที่เกิดปีจอหรือปีหมานั้น ต้องห้ามพลาดกับการเดินทางไปกราบไหว้สักการะพระธาตุจุฬามณี ตั้งอยู่ที่ วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ นั้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ และด้วยที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้ คนเราไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ จึงสามารถบูชา พระเจดีย์ ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์แทนได้นั้นเอง ส่วนคำไหว้บูชาพระธาตุจุฬามณี  นั้น ให้สวดบทนี้

วัดประจำปีจอ,วัดเชียงใหม่

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

วัดดอยตุง,วัดเชียงราย,วัดคนเกิดปีจอ

ปิดท้ายกันที่ปีกุนหรือว่าปีหมูนั่นเอง คนเกิดในปีนี้ต้องหาเวลาไปกราบ พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของเชียงรายเชื่อกันว่า เป็นที่สถิตของเทพารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าส่วนคำไหว้บูชาพระธาตุดอยตุง  นั้น ให้สวดบทนี้

วันพระธาตุดอยตุง,วัดเชียงราย,เที่ยวเชียงราย

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสสะมิง ปัพพะตาคิริ ปะทะ กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ ราชะคะเห อิมัสสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ รังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา